Umowy użytkownika

Akceptacja warunków

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) są umową prawną pomiędzy LUCK ONLINE LLC („LUCK ONLINE LLC” lub „my”) a Tobą („Użytkownikiem” lub „ty”). Używając lub uzyskując dostęp do jakiejkolwiek gry lub aplikacji LUCK ONLINE LLC („Usługa”), zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków i przestrzegać ich. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie Warunków. LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub korygowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie, a Ty wyrażasz zgodę na związanie się takimi modyfikacjami lub poprawkami. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie korzystaj z Usługi.

Użytkownicy są odpowiedzialni za regularne sprawdzanie Warunków. Jeśli nadal korzystasz z Usługi po modyfikacji lub aktualizacji Warunków, oznacza to, że zaakceptowałeś i zaakceptowałeś zmienione Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, natychmiast zaprzestań korzystania z Usługi i anuluj każde konto utworzone podczas korzystania z Usługi.

Jeśli naruszysz Warunki, LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do wysłania ostrzeżenia o takim naruszeniu lub natychmiastowego zamknięcia lub zawieszenia wszystkich lub dowolnych kont utworzonych za pośrednictwem Usługi . Zgadzasz się, że LUCK ONLINE LLC nie powiadomi Cię przed zamknięciem lub zawieszeniem Twojego konta (kont); jednak LUCK ONLINE LLC może to zrobić.

W przypadku naruszenia Warunków lub innych zasad LUCK ONLINE LLC, LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Usługi każdemu użytkownikowi bez powiadomienia. Zgadzasz się, że LUCK ONLINE LLC może zakończyć Usługę lub zmodyfikować zawartość Usługi w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, bez żadnej odpowiedzialności z jego strony.

Oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat. Jeśli masz od 13 do 18 lat, oświadczasz, że Twój opiekun prawny przeczytał i akceptuje Warunki.

Własność intelektualna/prawa własności

Wszystkie materiały stanowiące część Usługi (w tym m.in. projekty, tekst, grafika, obrazy, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie, pliki muzyczne, audio i inne oraz ich wybory i rozwiązania) są chronione prawem przed nieuprawnionym użyciem.

Cała zawartość Usługi jest chroniona prawem autorskim Chińskiej Republiki Ludowej i podobnymi przepisami innych jurysdykcji.

Zgadzasz się, że bez uprzedniej pisemnej zgody LUCK ONLINE LLC żadne materiały stanowiące część Usługi nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane, oprawiane, reprodukowane, publikowane, pobierane, zmieniane, wyświetlane, oglądane, przesyłane lub sprzedawane w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, w całości lub w części, lub wykorzystywane w inny sposób. Żadne z powyższych nie dotyczy Twoich własnych Treści użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), które zgodnie z prawem publikujesz w Witrynie. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim, w tym wykorzystanie materiałów pochodnych lub pochodnych, będzie wymagało uprzedniej pisemnej zgody LUCK ONLINE LLC. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja materiałów z naruszeniem niniejszych Warunków jest wyraźnie zabroniona i może podlegać surowym sankcjom cywilnym i karnym.

LUCK ONLINE LLC i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw i interesów, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, do wszystkich materiałów publikowanych w ramach Usługi przez LUCK ONLINE LLC. Przyjmujesz do wiadomości, że nie uzyskujesz żadnych praw własności, korzystając z Usługi lub uzyskując dostęp do jakichkolwiek materiałów opublikowanych w ramach Usługi przez LUCK ONLINE LLC lub jakichkolwiek ich dzieł pochodnych.

LUCK ONLINE LLC udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z Usługi wyłącznie w celu przeglądania i korzystania z odpowiednich Usług i w żadnym innym celu . Twoja licencja na korzystanie z Usługi jest ograniczona niniejszymi Warunkami.

Treści użytkownika

Potwierdzasz, że dobrowolnie zamieszczasz treści w ramach Usługi, korzystając ze środków technicznych i narzędzi udostępnianych przez LUCK ONLINE LLC. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie masz prawa rozpowszechniać, sprzedawać, przekazywać ani licencjonować kwestionowanych treści i/lub aplikacji w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek kraju ani w żadnej sieci. Media społecznościowe lub inne bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody LUCK ONLINE LLC.

Wszystkie dane, tekst, grafika, zdjęcia oraz ich wybór i układ (zwane dalej „Treściami Użytkownika”) przesłane do Serwisu będą, w całości lub w części, stronami, do nieograniczonego użytku komercyjnego, niekomercyjnego i/lub promocyjnego przez LUCK ONLINE LLC. Tekst, grafika i zdjęcia przesłane przez użytkownika są wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której pochodzą takie Treści użytkownika. Oznacza to, że użytkownicy ponoszą odpowiedzialność, a LUCK ONLINE LLC nie ponosi odpowiedzialności za pliki, które użytkownicy przesyłają, publikują lub w inny sposób udostępniają. LUCK ONLINE LLC może regulować Treści użytkownika lub nie i nie gwarantuje dokładności, jakości ani integralności jakichkolwiek Treści użytkownika publikowanych za pośrednictwem aplikacji LUCK ONLINE LLC. Korzystając z LUCK ONLINE LLC, potwierdzasz i zgadzasz się, że możesz napotkać materiały, które możesz uznać za obraźliwe lub budzące zastrzeżenia. Zgadzasz się, że LUCK ONLINE LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Użytkownika, w tym między innymi błędy w Treściach Użytkownika, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkownika.

LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do usuwania i trwałego usuwania wszelkich Treści użytkownika w ramach Usługi z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Niezależnie od powyższego, LUCK ONLINE LLC zawsze będzie przestrzegać lokalnych przepisów o ochronie danych. W przypadku konfliktu między jakimkolwiek postanowieniem Warunków a lokalnymi przepisami o ochronie danych, pierwszeństwo ma prawo.

Wirtualne waluty/towary

Usługa może oferować możliwość zakupu wirtualnej waluty w grze („Waluta wirtualna”), co może wymagać zapłaty określonej kwoty w „prawdziwej walucie”, aby uzyskać wirtualną walutę . Masz prawo zdecydować, czy chcesz zapłacić tę kwotę. Wirtualna waluta może być używana do niektórych zakupów w ramach usług LUCK ONLINE LLC, w tym między innymi akcesoriów i sprzętu do gier Waluta wirtualna nie może być wymieniona na rzeczywistą walutę, mienie lub inny przedmiot o wartości pieniężnej LUCK ONLINE LLC lub osoby trzeciej .

Twój zakup wirtualnej waluty będzie ostateczny, bezzwrotny, niewymienialny, niezbywalny, z wyjątkiem wyłącznego uznania LUCK ONLINE LLC. Nie będziesz mógł kupować, sprzedawać ani handlować Wirtualną Walutą poza Usługą lub poza platformą handlową wyznaczoną przez LUCK ONLINE LLC. Stanowi to naruszenie Warunków i może skutkować zamknięciem konta w Usłudze i/lub wszczęciem działań prawnych.

LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zarządzania, monitorowania i/lub eliminowania typu, charakteru lub wartości Towarów wirtualnych według własnego uznania. Ceny i dostępność wirtualnych produktów do gier mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

LUCK ONLINE LLC może dywersyfikować kanały płatności, zapewniając dostęp do platformy strony trzeciej. Kanały płatności mogą być okresowo zmieniane przez LUCK ONLINE LLC według własnego uznania.

Użytkownik powinien chronić swoje dane osobowe, w tym między innymi nazwę użytkownika, hasło i dane dotyczące uzupełnień. swoje konto w Usłudze. Musisz upewnić się, że korzystanie z Usługi odbywa się w bezpiecznym środowisku operacyjnym, aby zapobiec wszelkim stratom, w tym utracie konta lub utracie wirtualnej własności.

Zasady postępowania/użytkowania

Usługa LUCK ONLINE LLC może udostępniać kanały komunikacji, takie jak fora, społeczności lub czaty („Kanały komunikacji”), aby umożliwić użytkownikowi komunikację z innymi użytkownikami Usługi. Kanały Komunikacji zostaną utworzone pod warunkiem działania Usługi, a LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zarządzania, monitorowania i/lub zamykania wszystkich lub części Kanałów Komunikacyjnych w dowolnym momencie. LUCK ONLINE LLC nie jest zobowiązana do monitorowania Kanałów Komunikacji, ale może to robić i zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania materiałów opublikowanych za pośrednictwem Kanałów Komunikacji w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, z dowolnego powodu według własnego uznania.

LUCK ONLINE LLC może również zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do dowolnego Kanału Komunikacji, w dowolnym momencie, bez powiadomienia, zgodnie z zasadami Kanału Komunikacji lub innymi warunkami. Przyjmujesz do wiadomości, że czaty, posty i materiały zamieszczane przez użytkowników w Kanałach Komunikacji nie są wspierane ani kontrolowane przez LUCK ONLINE LLC i że takie Kanały Komunikacji nie powinny być uważane za sprawdzone lub zatwierdzone przez LUCK ONLINE LLC. W żadnym wypadku LUCK ONLINE LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek działalność w kanałach komunikacji.

Zgadzasz się, że cała Twoja komunikacja w Kanałach komunikacyjnych jest publiczna i dlatego nie powinieneś oczekiwać żadnej prywatności podczas korzystania z Kanałów komunikacyjnych. LUCK ONLINE LLC nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które zdecydujesz się udostępnić w Kanałach Komunikacji, ani za działania innych użytkowników.

Zgadzasz się, że korzystanie z Usługi jest zgodne z prawem i że musisz przestrzegać Warunków użytkowania. Oprócz powyższego i tytułem przykładu, ale nie ograniczenia, zgadzasz się nie korzystać z Usługi w celu:

 • publikować, przesyłać, przekazywać lub w inny sposób rozpowszechniać materiałów obscenicznych, nieprzyzwoitych, wulgarnych, pornograficznych, seksualnych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia;
 • zniesławiać, oczerniać, znieważać, drwić, prześladować, grozić, nękać, zastraszać lub w inny sposób znieważać kogokolwiek w sposób nienawistny, rasowy, etniczny lub rozsądna, w inny sposób obraźliwa lub godna nagany osoba;
 • publikować wiadomości w celach innych niż komunikacja osobista, w tym między innymi materiałów reklamowych i promocyjnych, łańcuszków, piramid, kampanii politycznych, masowych wysyłek i wysyłania „ spam” lub jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie naszych Usług;
 • podszywać się pod inną osobę, udawać, że jesteś pracownikiem LUCK ONLINE LLC lub przedstawicielem LUCK ONLINE LLC (pod warunkiem, że nie jesteś) lub próbować wprowadzać użytkowników w błąd do reprezentowania w jakikolwiek sposób LUCK ONLINE LLC;
 • przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wszelkie pliki, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby programowe, boty, anulowanie, uszkodzone pliki lub dane lub wszelkie inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą zakłócać działanie Usługi lub szkodzić komputerom innych użytkowników;
 • naruszać praw umownych, osobistych, własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby, w tym używania, przesyłania, przesyłania, rozpowszechniania lub udostępniania od innej osoby wszelkich informacji udostępnionych za pośrednictwem Usługi w jakikolwiek sposób, który narusza prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa jakiejkolwiek osoby (w tym prawa do prywatności lub reklamy);
 • publikować lub przekazywać rzeczywiste dane osobowe dowolnego gracza w ramach usługi LUCK ONLINE LLC lub za pośrednictwem usługi LUCK ONLINE LLC lub wszelkich związanych z nimi postów;
 • próbować uzyskać hasła lub inne prywatne informacje od innych członków;

 

 • zapobiegać lub obchodzić jakichkolwiek zabezpieczeń lub innych funkcji lub w inny sposób ograniczać lub egzekwować ograniczenia w korzystaniu lub dostępie do jakichkolwiek ofert LUCK ONLINE LLC;
 • niewłaściwe używanie kanałów wsparcia lub przycisków skarg do przesyłania fałszywych zgłoszeń do LUCK ONLINE LLC;
 • opracowywać, rozpowszechniać lub publicznie powiadamiać inne osoby o naruszaniu „automatycznego” oprogramowania, oprogramowania „makro” lub innego oprogramowania lub aplikacji „oszukujących” w ramach obowiązujących umów licencyjnych;
 • wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub publiczne powiadamianie innych członków o wszelkich błędach, awariach lub błędach w grze, które dają im nieprzewidzianą przewagę;
 • naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje lub promować lub zachęcać do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym między innymi piractwa oprogramowania, łamania zabezpieczeń lub rozpowszechniania fałszerstw lub sztuczek lub hacków dotyczących Usługi ;
 • popełnić oszustwo lub jakąkolwiek inną działalność, którą LUCK ONLINE LLC uzna za sprzeczną z duchem LUCK ONLINE LLC.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

LUCK ONLINE LLC nie obiecuje, że: (a) Usługa całkowicie spełni Twoje wymagania; (b) Usługa nigdy nie jest przerywana i jest świadczona przez cały czas w sposób bezpieczny, niezawodny i wolny od błędów.

Zgadzasz się, że korzystasz z Usługi na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, LUCK ONLINE LLC i jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy i agenci zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z witryną internetową i korzystaniem z niej, w tym dorozumianych gwarancji dotyczących prawa własności, przydatności handlowej, przydatności do określony cel, brak naruszenia, dokładność, autorytet, kompletność, użyteczność i aktualność.

LUCK ONLINE LLC nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi co do dokładności lub kompletności treści Serwisu lub treści jakiejkolwiek strony internetowej związanej z Serwisem i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (i ) wszelkie błędy, niewłaściwe postępowanie lub nieścisłości w treści, (ii) jakiekolwiek obrażenia ciała lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do Usługi i korzystania z niej, (iii) nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów bezpieczeństwa lub korzystania z nich i/lub wszelkie informacje osobiste i/lub finansowe w nim przechowywane, (iv) jakiekolwiek przerwy lub zaprzestanie transmisji danych do lub z Usługi, (v) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Usługi przez osoby trzeciej i/lub (vi) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną, przesłanych lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Serwisu.

W żadnym wypadku LUCK ONLINE LLC i jej dyrektorzy, urzędnicy, agenci, kontrahenci, partnerzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe , nietypowe, karne lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym utrata zysków lub danych wynikających z korzystania z Usługi lub innych materiałów dostępnych w ramach Usługi, dostępnych lub pobranych z Usługi, na podstawie gwarancji, umowy, deliktu lub jakiegokolwiek innego teorii prawnej i czy firma LUCK ONLINE LLC jest poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości, że LUCK ONLINE LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek komunikację użytkownika lub jakiekolwiek zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie jakiejkolwiek strony trzeciej oraz że ryzyko szkody lub szkody wynikające z powyższego spoczywa wyłącznie na Tobie.

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić LUCK ONLINE LLC i każdego z jej dyrektorów, funkcjonariuszy, agentów, wykonawców, partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami, działaniami prawnymi, odszkodowania, koszty i wydatki, w tym uzasadnione honoraria prawników, wynikające lub związane z: (i) korzystaniem z Usługi i dostępem do niej; (ii) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług; (iii) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw autorskich, praw własności lub prawa do prywatności; (iv) wszelkie roszczenia wobec dowolnych Komunikacji użytkownika, które wyrządziły szkodę stronie trzeciej; lub (v) wszelkie treści publikowane lub udostępniane przez Ciebie w ramach Usługi lub za pośrednictwem Usługi.

Modyfikacja, zawieszenie i zakończenie Usług


Stale zmieniamy i ulepszamy nasze Usługi. Możemy dodawać lub usuwać funkcje lub funkcje, a także możemy zawiesić lub całkowicie zaprzestać świadczenia dowolnych Usług.

 

 • LUCK ONLINE LLC dołoży wszelkich starań, aby powiadomić użytkowników przed zawieszeniem Usługi spowodowanym konserwacją lub aktualizacją systemu.  
 • LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia świadczenia Usługi w przypadku jakiegokolwiek użycia związanego z naruszeniem obyczajów społecznych, obowiązujących przepisów lub regulacji.&nbsp ;
 • W przypadku naruszenia Warunków lub zasad LUCK ONLINE LLC, LUCK ONLINE LLC podejmie działania, które spowodują zakończenie, zawieszenie lub ograniczenie Usługi dostępnej dla istotne dla użytkownika, w tym między innymi: tymczasowa lub trwała izolacja, zawieszenie kont, dezaktywacja kont. 
 • Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia całości lub dowolnej części Usługi bez powiadomienia. W takim przypadku LUCK ONLINE LLC będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie z powodu zawieszenia lub zakończenia Usługi. 
 • LUCK ONLINE LLC ma prawo zaprzestać świadczenia usług użytkownikom, którzy nie korzystają z żadnej Usługi przez szereg kolejnych dni 24 godziny po zakończeniu tego okresu.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Odwiedzając Usługę lub korzystając z niej, zgadzasz się, że do niniejszych Warunków użytkowania mają zastosowanie przepisy Federacji Rosyjskiej, bez względu na zasady kolizji praw i Twojej lokalizacji, oraz wszelkie spory, które mogą powstać między Tobą a LUCK ONLINE LLC. Wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a LUCK ONLINE LLC wynikające w całości lub w części z korzystania przez Ciebie z Usługi będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Najwyższy Rosji z siedzibą w Moskwie w Rosji, a Ty wyrażasz na to zgodę i zrzekasz się wszelkich środków obrony z powodu braku osobistej jurysdykcji i „forum non conveniens” w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w Moskwie, Rosja.

LUCK ONLINE LLC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Warunkami użytkowania pod kątem wszelkich zmian. Dalsze korzystanie z LUCK ONLINE LLC po jakichkolwiek zmianach w niniejszych Warunkach świadczenia usług będzie oznaczać Twoją zgodę i akceptację zmienionych Warunków.

TY I LUCK ONLINE LLC ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z USŁUGI LUB ZWIĄZANE Z USŁUGĄ MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU DWÓCH (2) LAT OD POWODU DZIAŁANIA . W PRZECIWNYM RAZIE TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA BĘDZIE TRWAŁA ZAMKNIĘTA.