ZASADY

Administracja w pełni popiera zasady fair play, oparte na ogólnie przyjętej interpretacji pojęcia szlachetności, honoru i sprawiedliwości (Fair-play). Dla kontroli zgodności z tymi zasadami i zapobieganiu używania mechaniki gry w celu nadużywania i/lub zakłócania innym graczom komfortowej gry, wprowadza się poniższe zasady gry.

System naruszeń i sankcji nałożonych na naruszycieli w grach wieloosobowych.

Te zasady stanowią dodatek do umowy użytkownika i są wiążące dla wszystkich graczy w gry klienckie bez wyjątku.

 Postanowienia ogólne

Rodzaj sankcji nałożonych na gracza („użytkownika”) za naruszenie niniejszych Zasad jest określany według uznania administracji w ramach poniższej listy. Decyzja podjęta przez administrację zależy od wagi i systematyczności naruszenia lub innych czynników związanych z tym naruszeniem. Sankcje nałożone na osobę naruszającą niniejsze zasady mogą obejmować pisemne ostrzeżenie lub całkowite zablokowanie konta użytkownika.

 Nieznajomość niniejszych Zasad nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.

Administracja ma prawo zamknąć dostęp do postaci / konta każdemu użytkownikowi bez ostrzeżenia i wyjaśnienia.

Zasady gry mogą ulec zmianie i/lub być uzupełnione bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Takie zmiany wchodzą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu na portalu. Użytkownicy są zobowiązani do niezależnego monitorowania aktualności niniejszych Zasad.

 Użytkownik jest powiadamiany i zgadza się, że w przypadku kontaktu z obsługą portalu https://aniga.me w różnych sprawach, administracja ma prawo czasowo zablokować użytkownikowi dostęp do jego konta do czasu całkowitego rozwiązania problemu. Dokładny okres blokady zostanie przekazany użytkownikowi przed jej rozpoczęciem za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisowego. Podczas badania naruszeń możliwe jest tymczasowe blokowanie. Administracja nie gwarantuje, że wynik dochodzenia spełni oczekiwania gracza, ale zrobi wszystko, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

 Użytkownik jest powiadamiany i zgadza się, że wartości gier z ograniczonym okresem ważności nie zostaną przywrócone po zakończeniu blokady, to znaczy ich okres ważności nie zostanie zawieszony na ten okres. Administracja dopuszcza wyjątki.

Zalecenia dotyczące komunikacji na czacie w grze:

  • Szanuj swojego rozmówcę.
  • Bądź uprzejmy. Komunikuj się bez wulgaryzmów, chamstwa i zniewag.
  • Unikaj nacjonalistycznych, politycznych i religijnych dyskusji w czatach w grze.
  • Wszystko, co jest zabronione przez obecne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, jest również zabronione w czatach w grze.
  • Unikaj reklam (w tym kontekstowych), sprzedaży, destrukcyjnej propagandy i dezinformacji w czatach w grze.

 Należy pamiętać, że każdy projekt może mieć własną gradację naruszeń i przewidzianych za nich kar.