Polityka prywatności i plików cookie

Działalność LUCK ONLINE LLC jest poświęcona ochronie prawa prywatności swoich online użytkowników (“TY” lub “Użytkownicy”). Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie ma na celu poinformowanie Ciebie, w jaki sposób LUCK ONLINE LLC gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i zarządza informacjami, które podajesz podczas korzystania z gier lub aplikacji LUCK ONLINE LLC („Usługi”). Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) opublikowanym przez Unię Europejską („UE”) jesteśmy administratorem danych. W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących prywatności prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresemhttps://aniga.me/pl/support/ . 
 Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie może być okresowo aktualizowana. Powiadomimy Ciebie o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności i plików cookie w witrynie. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności i plików cookie w celu uzyskania jakichkolwiek zmian.
1. Informacje zbierane i wykorzystywane
Głównym celem LUCK ONLINE LLC w zbieraniu informacji jest obsługa i ulepszanie naszych Usług i oprogramowania; oraz umożliwienie łatwej nawigacji i korzystania z Usług. Informacje, które zbieramy, zależą od usług, z których korzystasz i od tego, jak z nich korzystasz.
1.1 Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Ciebie
Podane przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, do celów walidacji i realizacji transakcji, egzekwowania warunków licencji oraz obsługi Twoich zapytań.
Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe podczas interakcji z naszymi Usługami, na przykład: gdy rejestrujesz się u nas za pośrednictwem Usług i tworzysz konto; lub dokonujesz zakupu za pośrednictwem Usług; ani przesyłać i/lub sprzedawać aktywów, treści lub gier za pośrednictwem Usług; lub zwracasz się o pomoc techniczną; lub pobierasz, rejestrujesz się i/lub instalujesz jakiekolwiek oprogramowanie; lub publikujesz jakiekolwiek treści za pośrednictwem Usług.Takie dane osobowe obejmują: • Twoją nazwę użytkownika, adres e-mail, kraj i hasło; • informacje o koncie o twojeje LUCK ONLINE LLC; • pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa; 

• Informacje, które podajesz prosząc nas o pomoc, takie jak imię i nazwisko oraz zapisy problemów, których doświadczasz;

 • Informacje, które podajesz, aby wziąć udział w konkursie lub loterii. 

Jeśli wygrasz, może zaistnieć potrzeba odebrania Twojego adresu pocztowego i/lub dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość, dostarczenie nagrody i cele podatkowe. Uwaga: zakupami towarów wirtualnych oferowanych w ramach Usług zarządza osoba trzecia, w związku z czym LUCK ONLINE LLC nie ma dostępu do szczegółów płatności ani informacji rozliczeniowych. 

1.2 Inne informacje zbierane podczas korzystania z naszych usług
Kiedy korzystasz z naszych produktów, automatycznie zbieramy inne informacje, w tym: 

• adres IP; 

• Mobilne i inne identyfikatory sprzętu lub urządzeń; 

• Informacje o przeglądarce, w tym typ przeglądarki i preferencje językowe; 

• Zalecane strony i strony wyjściowe, w tym strony logowania i odwiedzane strony; 

• Typ platformy; 

• Informacje o mediach, urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak ustawienia sprzętu i akcesoriów, oprogramowanie i aktualizacje, które zainstalowałeś lub z których korzystałeś, a także obecność wymaganych pluginów; 

• Szczegóły dotyczące usług, z których korzystasz i korzystania z usług; 

• Informacje o zdarzeniach dotyczących urządzeń, w tym raporty o awariach, żądane i zalecane adresy URL oraz szczegóły dotyczące aktywności systemu; 

• zakup produktów wirtualnych dowolnego typu lub inne wydarzenia komercyjne; 

• Wydarzenia związane z postępem, które służą do oznaczania postępów lub ruchu w grze; 

• Wydarzenia związane z zasobami, takie jak wirtualne waluty w grach, które otrzymujesz lub wydajesz; 

• Zdarzenia związane z projektowaniem używane do śledzenia Twojego zachowania w grze, które mogą odnosić się do dowolnego aspektu projektu gry, w tym między innymi: projektowania poziomów lub postaci, bonusów, interakcji społecznych itp.;

• Zdarzenia błędów, takie jak błędy, które wystąpiły podczas korzystania z gry;

• Pola niestandardowe, które zawierają dowolne parametry gry zdefiniowane przez Ciebie. 

1.3 Informacje dostarczane przez strony trzecie
Rejestrując się w naszych produktach za pośrednictwem platform zewnętrznych, wyrażasz zgodę na podanie nam informacji o swoim koncie na platformach zewnętrznych, dla których możemy utworzyć dla Ciebie Konto LUCK ONLINE LLC. Potrzebujesz LUCK ONLINE LLC konto, aby korzystać z LUCK ONLINE LLC produktów na tych platformach. Od stron trzecich możemy otrzymywać Twoje dane osobowe, które przekazałeś stronom trzecim, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator internetowy, kraj itp. Nie otrzymujemy numeru Twojej karty kredytowej ani innych informacji finansowych.
Takie strony trzecie / platformy obejmują między innymi:
• Platformy mobilne • Facebook • Google Play • APP Store
LUCK ONLINE LLC może łączyć i/lub analizować informacje zawarte w grze w celu ulepszenia ogólnych Usług. Niniejszym wyjaśniamy, że nigdy nie podejmiemy na tej podstawie żadnych decyzji, które będą wywoływały wobec Ciebie skutki prawne lub podobnie istotne skutki dla Ciebie. Nasz cel ogranicza się do zapewnienia lepszej obsługi użytkownika, a tym samym ulepszenia naszych Usług. Jeśli chcesz, abyśmy nie gromadzili ani nie przetwarzali Twoich danych osobowych, możesz w dowolnym momencie zażądać od nas zaprzestania gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz sekcję 3 niniejszego dokumentu.
2. Wybór
Masz wybór, czy podać nam swoje dane osobowe i czy informacje te mogą być udostępniane. Generalnie prosimy o podanie danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia żądanej Usługi. Możesz wyrazić zgodę na nasze zbieranie lub wycofać swoją zgodę. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, napisz na adres https://aniga.me/pl/support/, aby dokonać wyboru. Jednak wycofanie zgody nie wpłynie na przetwarzanie przez nas Twoich danych przed wycofaniem. W niektórych okolicznościach wycofanie zgody lub rezygnacja z udostępniania nam informacji może wpłynąć na nasze Usługi.
3. Zmiana lub usuwanie informacji
Zgodnie z RODO (jeśli dotyczy) przysługują Ci określone prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania; (ii) zażądać ograniczenia lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać udostępnienia kopii Twoich danych osobowych w formacie cyfrowym Tobie lub stronie trzeciej; oraz (iv) skierować do nas zapytanie dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych; (v) usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli LUCK ONLINE LLC nie jest prawnie zobowiązana do przechowywania Twoich danych osobowych; i/lub wszelkie inne prawa dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.
Jeżeli chcesz wykonywać żadnych praw powyżej, prosimy o kontakt z LUCK ONLINE LLC na https://aniga.me/pl/support/ . Dla wyjaśnienia, jeśli Twoje dane osobowe zostaną usunięte / skasowane lub całkowicie przekazane stronie trzeciej, Twoje konto może zostać dezaktywowane. Jeśli jesteś gościem lub użytkownikiem spoza UE, Twoje dane osobowe będą bezpośrednio gromadzone, przetwarzane i przechowywane w obiektach, w których prowadzimy działalność. Niezależnie od tego, gdzie zbieramy dane osobowe, podejmiemy środki handlowe w celu ochrony Twoich praw do prywatności zgodnie z sekcją 6 niniejszego dokumentu. Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie Twoich danych osobowych, nie podawaj swoich danych na żądanie i zaprzestań korzystania z usług. 
4. Udostępnianie lub ujawnianie informacji
Nie udostępniamy danych osobowych, które bezpośrednio identyfikują Ciebie, niepowiązanym stronom trzecim, chyba że ma to na celu dostarczenie produktów lub Usług, o które prosiłeś, lub gdy LUCK ONLINE LLC ma Twoje pozwolenie, lub w następujących okolicznościach:
• Ze względów prawnych; • Egzekwowanie obowiązujących Warunków świadczenia usług, w tym badanie potencjalnych naruszeń; • Wykrywanie oszustw, problemów z bezpieczeństwem lub problemami technicznymi, zapobieganie im lub w inny sposób reagowanie na nie; • Chronić przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa LUCK ONLINE LLC, Ciebie lub opinii publicznej, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo; • Niezbędne do świadczenia usług, których potrzebujesz. W przypadku, gdy zawieramy umowę z osobą trzecią o świadczenie części Usług, o które prosiłeś lub aby pomóc nam w analizie naszych Usług lub informacji zebranych o Tobie (pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę), LUCK ONLINE LLC może przekazywać Twoje dane takiej stronie trzeciej lub taka strona trzecia może zbierać informacje od Ciebie w naszym imieniu. Gdy nasi zewnętrzni agenci lub usługodawcy zbierają lub otrzymują Twoje dane osobowe, wymagamy, aby korzystali z tych danych w zakresie, w jakim jest to konieczne i ściśle do celów i zgodnie z tymi samymi standardami, które są zgodne z niniejszą polityką. Ponadto możemy ujawnić informacje o Tobie stronom trzecim w związku z reorganizacją LUCK ONLINE LLC, połączeniem lub połączeniem lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów i uzyskamy Twoją zgodę na to, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Na koniec będziemy szyfrować, agregować i/lub anonimizować informacje zebrane od Ciebie lub w inny sposób, aby informacje Ciebie nie identyfikowały. Nasze wykorzystanie i ujawnianie zagregowanych, anonimowych i w inny sposób niemożliwych do zidentyfikowania informacji nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszej Polityki prywatności i plików cookie i możemy ujawniać te informacje innym bez żadnych ograniczeń w dowolnym celu, w tym twórcom gier, reklamodawcom, wydawcy, partnerzy biznesowi, sponsorzy i inne strony trzecie.
5. Przelew międzynarodowy
W celach opisanych w niniejszej polityce Twoje informacje mogą być przekazywane lub przekazywane do innych krajów poza jurysdykcją, w której się znajdujesz, w celu przechowywania i przetwarzania. Te transfery danych są niezbędne do świadczenia usług określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do kraju, który nie zapewnia podobnego lub odpowiedniego poziomu ochrony w porównaniu z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, będziemy traktować Twoje dane osobowe jako objęte ochroną opisaną w niniejszej polityce. Będziemy działać zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi, wiążącymi zasadami korporacyjnymi i innymi środkami prawnymi, aby pomóc w ustanowieniu odpowiednich środków ochronnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i plików cookie.
6. Bezpieczeństwo i przechowywanie
LUCK ONLINE LLC wprowadziła rozsądne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Jednak LUCK ONLINE LLC nie może zagwarantować, że obecne środki bezpieczeństwa są zupełnie bez zarzutu. Poza tym nie odpowiadamy za ujawnienie Twoich danych osobowych w wyniku publicznego ujawnienia Twoich danych osobowych i/lub niewłaściwego korzystania z naszych Usług. Będziemy przechowywać Twoje informacje i dane nie dłużej niż jest to konieczne i przez okres obowiązywania umowy z Tobą, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do zachowania Twoich danych, na przykład w celu rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług lub innych umów z użytkownikiem lub do przestrzegać wymogów prawnych; w takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną zablokowane do innych celów.
7. Cookies
Cookie to mały plik danych, który LUCK ONLINE LLC przesyła na dysk twardy Państwa komputera w celu prowadzenia dokumentacji, zazwyczaj w celu szybkiej identyfikacji komputera Użytkownika i „zapamiętania” rzeczy dotyczących wizyty Użytkownika. Serwer wysyła pliki cookie do Twojego komputera, gdy uzyskujesz dostęp lub przeglądasz zawartość gry LUCK ONLINE LLC. Informacje zawarte w pliku cookie mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi w celach, takich jak poprawa jakości naszych Usług, dostosowanie rekomendacji do Twoich zainteresowań i ułatwienie korzystania z Usług. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies, w przypadku których możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich części lub funkcjonalności Usług. LUCK ONLINE LLC współpracuje ze stronami trzecimi, które świadczą nam usługi analityczne i marketingowe. Aby zoptymalizować doświadczenie użytkownika zapewniane przez nasze Usługi, możemy zezwolić tym stronom trzecim na instalowanie plików cookie w przeglądarce, która zbiera informacje o korzystaniu z Usług. Nie mamy dostępu do plików cookie lub innych technologii, które mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez niepowiązaną technologię reklamową strony trzeciej, serwery reklamowe lub sieci reklamowe, ani nie reguluje to naszej polityki dotyczącej plików cookie. Pliki cookie sesji są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki. W menu opcji swojej przeglądarki możesz wyłączyć akceptację plików cookie lub powiadomić Ciebie przed zaakceptowaniem pliku cookie z odwiedzanych witryn internetowych.
8. Polityka dotycząca dzieci
Uznajemy szczególny obowiązek ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci. Usługi są przeznaczone dla wszystkich odbiorców, a LUCK ONLINE LLC nie gromadzi celowo żadnych danych osobowych od dzieci. Gdy użytkownicy identyfikują się jako dzieci (tj. Poniżej 16 roku życia lub poniżej minimalnego wieku na danym terytorium), zgodnie z obowiązującym prawem uzyskamy zgodę rodziców na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych ich dzieci. Gromadzone informacje są zabezpieczone w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i plików cookie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie, w jaki wykorzystujemy, zbieramy lub udostępniamy dane osobowe dzieci, powiadomimy rodziców e-mailem w celu uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodziców na nowe wykorzystanie danych osobowych dziecka. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i znajdziesz że Twoje dziecko przekazało nam informacje bez Twojej zgody lub jeśli chcesz odwołać swoją poprzednią zgodę, przejrzeć informacje zebrane od dziecka lub usunąć te informacje, skontaktuj się z nami pod adresem https://aniga.me/pl/support/. LUCK ONLINE LLC uznaje znaczenie ochrony prywatności dzieci i zachęca rodziców do regularnego sprawdzania i monitorowania aktywności dziecka w Internecie.
9. Skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i plików cookie prosimy o kontakt pod adresem e-mail https://aniga.me/pl/support/